Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ___Ε.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ COMPUTER - VIDEO- ΤΜΗΜΑΤΑ PRE JUNIOR- ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ